Indkaldelse til generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i
Sønderballe Strand Grundejerforening
fredag den 18. september 2020 kl. 19.30
i Genner forsamlingshus

Pga Covid-19 er der i år tilmelding til generalforsamlingen,
send sms til 23 47 37 86 med husnr, navn og antal personer
senest den 14. september.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens aktivtiteter i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent for den næste år

5. Indkommende forslag (skal være formanden skriftlig i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen, kan sendes på e-mail til allanjesper@gmail.com eller til grundejer@grundejersdrballestrand.dk

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er:
Gunnar Rosenlund (modtager ikke genvalg)
Jørn Høi (modtager genvalg)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
Finn Slot (modtager genvalg)
Hans Kragh (modtager genvalg)

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
På valg er:
Revisor Lisbeth Nielsen (modtager ikke genvalg)
Revisorsuppleant Rikke Bjørnskov (modtager genvalg)

9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Link til regnskab

Permanent link til denne artikel: https://grundejersdrballestrand.dk/generalforsamling-2020/

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.