Indkaldelse til generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling fredag den 7. juni 2019 kl. 19.30 i Genner forsamlingshus.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent for det næste år.
5. Indkommende forslag (skal være formanden skriftlig i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen, kan sendes på e-mail til rikkebjornskov@gmail.com)
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Allan Jessen (modtager ikke genvalg), Rikke Bjørnskov (modtager ikke genvalg) og Conny Schrøder (modtager genvalg)
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er:
Finn Stokbæk (modtager genvalg) og Egon Jessen (modtager ikke genvalg)
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
På valg er:
Revisor Connie Rasmussen (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Finn Slot (modtager genvalg)
9. Eventuelt

Regnskabet 2018-19 – Klik her
Vedtægter – klik her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Permanent link til denne artikel: https://grundejersdrballestrand.dk/indkaldelse-til-generalforsamling-2019/

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.