Indkaldelse til generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i
Sønderballe Strand Grundejerforening
fredag den 4. juni 2021 kl. 19.30
i Genner forsamlingshus

Pga Covid-19 er der i år tilmelding til generalforsamlingen.
Send sms til 23 47 37 86 med husnr, navn og antal personer senest den 30. maj, 

Alle fremmødte bedes have et gyldigt coronapas, bære mundbind, når I kommer ind, og ellers når I bevæger jer rundt. Har man symptomer på sygdom, bliver man selvfølgelig hjemme.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens aktivtiteter i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent for den næste år

5. Indkommende forslag (skal være formanden skriftlig i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen, kan sendes på e-mail til allanjesper@gmail.com eller til grundejer@grundejersdrballestrand.dk

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er:
Connie Mikkelsen (modtager genvalg)
Allan Jessen (modtager genvalg)
Conny Schrøder ønsker at udtræde af bestyrelsen, da de har solgt deres sommerhus. Der skal derfor vælges en ny kandidat for en et-årig periode.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
Finn Slot (modtager genvalg)
Hans Kragh (modtager genvalg)

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
På valg er:
Revisor Connie Rasmussen
Revisorsuppleant Rikke Bjørnskov

8. Præsentation af mole/havneprojekt ved Finn R. Jensen

9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Link til regnskab Sønderballe Strand Grundejerforening Regnskab 20-21

Permanent link til denne artikel: https://grundejersdrballestrand.dk/indkaldelse-til-generalforsamling-2021/

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.