Indkaldelse til generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sønderballe Strand Grundejerforening, fredag d. 3.6.2022 kl. 19.30 på Kalvø Badehotel.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Se næste side.
 4. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent for den næste år. Bestyrelsen foreslår at kontingentet er det samme som i år, 600 kr.
 5. Indkomne forslag (disse skal være formanden skriftlig i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes på mail til allanjesper@gmail.com eller til grundejer@grundejersdrballestrand.dk
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  1. Finn Reinholdt Jensen er på valg. Modtager genvalg.
  2. Steen Juhl Møller er på valg. Modtager genvalg.
  3. Jørn Høi er på valg. Modtager genvalg.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  1. Finn Slot er på valg. Modtager ikke genvalg.
  2. Uffe Hvid Olesen er på valg. Modtager genvalg.
 8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
  1. Rita Bruun er på valg som revisor. Modtager genvalg.
  2. Rikke Bjørnskov er på valg som revisorsuppleant. Modtager genvalg.
 9. Orientering om Gul Havnefest.
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Permanent link til denne artikel: https://grundejersdrballestrand.dk/indkaldelse-til-generalforsamling-2022/