Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Sønderballe Strand er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Sønderballe Strand Grundejerforening
c/o: Webmaster og bestyrelsesmedlem Conny Schrøder
Telefon: 2028 7451
E-mailadresse: grundejer@grundejersdrballestrand.dk

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

• Formål: Alle persondata registreres som medlemsdatabase for grundejerforeningen og benyttes til udsendelse af nyhedsbrev, opkrævning af kontingent og henvendelse i tilfælde at indbrud eller anden unormal aktivitet ved medlemmets sommerhus
• Der indsamles følgende oplysninger til formålet: Medlemmers navn, sommerhusadresse, privatadresse, telefonnummer og e-mailadresse

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

• Oplysninger stammer med medlemmers egen registrering på hjemmesiden, alle data beskyttes bag et personligt login, hvor kun medlemmer kan få adgang.

Opbevaring af dine personoplysninger:

• Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem af grundejerforeningen og således ejer et hus i sommerhusområdet.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er version 1.0 af Sønderballe Strand Grundejerforenings persondatapolitik skrevet 30.12.2018.

Permanent link til denne artikel: https://grundejersdrballestrand.dk/persondatapolitik-1/