Referat fra generalforsamling 2017

Referat fra Generalforsamlingen på Kalvø badehotel fredag d. 2/6 – 2017

1. Velkomst ved Allan Jessen
2. Valg af dirigent – Bestyrelsen peger på Hanne Wortmann
3. Hanne Wortmann byder velkommen. Indkaldelsesfristen er overholdt, stemmeberettigede talt op, der er 29 stemmeberettigede.
4. Beretning

Velkommen til Generalforsamlingen i Sønderballe Strand Grundejerforening – dejligt at se så mange fremmødte.
Sæsonen 2016/2017 startede super flot med en dejlig Sankt Hans aften. Der var mange fremmødte, Svend & Hans Chr. havde sørget for et super flot bål, en stor tak til jer. Vi håber på endnu flere i år, da Sankt Hans jo falder en fredag.
Vi kan se tilbage på et år, hvor vores dejlige område blev kloakeret. Hvor har det været en fornøjelse, der har hele vejen igennem været god stemning, entreprenøren har formået at aflevere det pænt og opryddet til weekenderne. Vores veje ser super fine ud, det er virkelig en fornøjelse at se og høre den gode og positive stemning, der har været i området. Stor respekt for Provas og den lokale entreprenør, de har gjort et stort og flot arbejde. Vi håber, at vi alle kan føre dette videre, når vi nu hver især skal tilslutte os.
Vi vil i løbet af det næste år få lavet den lille sti og trekanten ved Eckholdt.
Lige inden vinter, var flere i forreste række berørte af oversvømmelsen, men hvor er det dejligt at se, at vi har et beredskab som fungerer og et naboskab som fungerer ligeså. STOR tak til alle som hjalp til i området.
Vi havde i år valgt at indkalde til arbejdsdag i området, der var en del småopgaver, vi skulle have løst.
Der kom infotavler op ved indkørslerne til området. – Tak til Jan for de fine tavler.
Skilte kom op i området med 15 km i timen, vi håber de får dæmpet farten.
Vi fik sat en enkelt lygtepæl med solceller op, som forsøg, den virker måske lidt for godt, den lyser meget kraftigt og bør måske placeres et andet sted.
Med den store tilslutning, så var det ingen sag at få revet grus på vejene, klippet træer og buske langs stien ved bækken osv. Der var hygge og masser af aktivitet fra første minut. Vi fik alle en god snak, tingene blev gjort og vi sluttede af med pølser, øl & vand. En stor tak til alle for deltagelsen. Det bør blive en tradition, som, vi i bestyrelsen håber, er kommet for at blive.
Det grønne område ved søen og stien ned til stranden er flot vedligeholdt, en stor tak til Kjeld, som trofast år efter år påtager sig den opgave.
En stor tak til Hanne Wortmann for opsynsposten, dejligt du holder øje med vore huse.
Husk i øvrigt hvis nogen IKKE ønsker, at Hanne går en tur rundt om jeres hus for at tjekke om, alt er i orden, så skal i melde fra.
En stor TAK til Finn for at stranden holdes så pæn.
Der var lidt problemer sidste år med indkaldelsen til generalforsamlingen, idet nogle ikke har e-mail og derfor ikke modtager elektronisk indkaldelse. Vi lovede på generalforsamlingen, at skrive direkte til hjemmeadresserne til de medlemmer, som ikke er online. Vi håber, det er lykkedes i år, samtidig har vi forsøgt i år også at indkalde via sms. Hvis der trods dette skulle være en smutter, så vil vi meget gerne gøres opmærksom på det.
Det er stadigvæk vigtigt, at I opdaterer jeres kontaktoplysninger på vores hjemmeside, hvis der sker ændringer.
Vores grundejerforening er, som også nævnt de tidligere år, gået ONLINE. Det vil sige, at I nu modtager opkrævning af kontingent, indkaldelse til generalforsamling, nyhedsbreve m.m. via e-mail.
Systemet er dybt afhængigt af, at vi har de rigtige e-mailadresser.
Adressen på hjemmesiden er http://grundejerforeningensønderballestrand.dk
Hvis I har glemt, hvordan I logger på, så er brugernavn: 00 efterfulgt af jeres husnummer og koden er medlem, der kan være nogen, som har registreret sig selv og dermed kan have et anderledes brugernavn og kodeord.

Foreningens økonomi er tilfredsstillende, vi har ikke umiddelbare planer om at foreslå en forhøjelse af kontingentet. Flere detaljer om lidt, når vores kasserer fremlægger regnskabet.
Til sidst vil vi gerne slå et slag for vores Sct. Hans aften.
Arrangementet begynder kl. 20.00, Karsten Meyer Olesen holder båltalen. Der vil være mulighed for at købe pølser, øl og vand.
Vi håber at se mange af jer den 23. juni, som i år er en fredag.

Det var bestyrelsens beretning
Allan giver ordet til Jørn Høi til fremlæggelse af det redvidere regnskab, regnskabet bliver godkendt.
Under evt :
Kritik af indkaldelse til generalforsamlingen, regnskabet er ikke medsendt til de, der har fået indkaldelsen pr brev. Dog er der, jævnfør vedtægterne, ikke krav om at regnskabet sendes ud med indkaldelsen. Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at det kommer med fremover.
Drøftet ensretning af øverste tværvej, så der kun er indkørsel ved nr 42. Det besluttes, at forsøge med opsætning af skilte, så vejen så vidt muligt kun bruges som ensrettet.
Drøftet vejen ved Eckholdt, samt den lille asfaltvej i samme område. Der kommer grus på vejen ved Eckholdt. Asfaltvejen er kommunal – Allan vil kontakte kommunen igen vedr. vejen.

Valg af medlemmer til bestyrelsen, alle på valg bliver genvalgt.
Ny Bestyrelse ser således ud:
Formand: Allan Jessen
Sekretær: Rikke Bjørnskov
Kassere: Jørn Høi
Medlem: Gunnar Rosenlund
Webmaster: Conny Schrøder
Suppleant: Egon Jessen
Suppleant: Finn Stokbæk
Revisor: Lisbeth Nielsen / Connie Rasmussen
Revisor suppleant: Finn Slot.

Permanent link til denne artikel: https://grundejersdrballestrand.dk/referat-fra-generalforsamling-2017/

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.