Velkommen til Sønderballe Strand

Sønderballe Strand Grundejerforening varetager medlemmernes interesser i et af de skønneste sommerhusområder i Haderslev Kommune.

_____________________________________________________________________________________________________________________

nyhedsbreve

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling, 2. juni 2023
  Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sønderballe Strand Grundejerforening, fredag d. 2.6.2023 kl. 19.30 på Kalvø Badehotel. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens aktiviteter i det forløbne år Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Se det her: Sønderballe Strand Grundejerforening Regnskab 22-23. Fastsættelse af kontingent for den næste …
 • Kontingent, arbejdsdag og datoer
  Kære grundejer i Sønderballe Strand. Hermed lidt information om kontingent og vigtige datoer i foråret i Sønderballe Strand Grundejer-forening. Kontingent:Vi er blevet gjort opmærksom på, at nogle ikke har modtaget mail omkring betaling. Det er desværre en fejl fra vores mailprogram. Hvis du allerede har indbetalt kontingent for 2022-2023 kan du selvfølgelig se bort fra …
 • Referat fra generalforsamling i Sønderballe Strand Grundejerforening fredag d. 3.6.2022
  Dagsorden: Valg af dirigent: Forslag fra bestyrelsen: Jeanette Rosenstand. Blev valgt og hun konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Der blev optalt 28 stemmeberettigede.   Beretning om årets gang fra formanden: Sankthans arrangement gik rigtig fint. Der var god opbakning. Jesper Petersen var årets båltaler. Arrangementet blev afholdt sammen med Bådelauget. Også i år er …
 • Invitation til Sct. Hans fest
 • Indkaldelse til generalforsamling 2022
  Dagsorden: Valg af dirigent Beretning fra bestyrelsen om foreningens aktiviteter i det forløbne år Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Se næste side. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent for den næste år. Bestyrelsen foreslår at kontingentet er det samme som i år, 600 kr. Indkomne forslag (disse skal være formanden skriftlig i …

Permanent link til denne artikel: https://grundejersdrballestrand.dk/