Nyheder

Sønderballe Strand området er fuldstændig privat

På foreningens vegne henstiller den til enhver tid siddende bestyrelse, at vore regler overholdes. Dette gælder såvel ejere af grundstykkerne, samt eventuelle lejere af boligerne i området.

  1.  Den opgivne færdselshastighed på områdets veje – 15 km i timer – skal overholdes af alle køretøjer.
  2. Der må ikke frembringes støj før kl. 8.00 og mellem kl. 12.00 og 14.00, samt efter kl. 20.00. Dette gælder specielt græsslåning samt brug af andre udendørs el-drevne maskiner og værktøjer, ligesom støjende brug af håndværktøjer bør undgås i  de anførte tidsrum.
  3.  Vejene skal være passable og friholdes af hegn og bevoksning, således at de overalt har en bredde af 6-8 meter. Specielt hjørnegrundene skal holdes således, at oversigtsforholdene er i orden. Vejene skal genetableres i samme stand som før, hvis man har ødelagt vejen i forbindelse med opgravning, ler/jord på belægningen, eller kørsel med tunge køretøjer.
    Overfladevand må ikke sive/løbe ud på vejen.
  4.  Haveaffald herunder grene og fældede træer må ikke henlægges på strandområdet.
  5. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt, dog på nær  Sct. Hans aften, ved tvivl se  altid i  kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Ovenstående er vedtaget på foreningens generalforsamling den 1. juni 1984, revideret ved generalforsamlingen den 3. juni 2005, ved generalforsamlingen den 8. juni 2018 og ved generalforsamlingen den 18. september 2020.

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer